Polgári Védelem Világnapja - 2016
Írta: admin - Dátum: 2016 March 01 13:00:00

Március elseje a Polgári Védelem Világnapja, melyről idén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetséggel együttműködve emlékezett meg.


Teljes hír

A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. március 1-jén alakult meg. Erre emlékezve a Polgári Védelem Világnapjának megrendezéséről a 20. évfordulón, 1992-ben határoztak. Az akkori felhíváshoz Magyarország is csatlakozott.
Magyarországon első ízben 1935-ben született polgári védelmi törvény, melynek témája a Légoltalmi utasítás volt. 1989-ben ratifikálták és hirdették ki az 1949. évi genfi egyezmény két jegyzőkönyvében foglaltakat, amely kimondja a polgári védelem humanitárius jellegét, azt határozottan elkülöníti a fegyveres erőktől, továbbá a polgári védelem feladatai közé sorolja a katasztrófák veszélyeitől való védelmezést, az életben maradás feltételeinek biztosítását.
A polgári védelem önkéntes szervezet, feladata a lakosság felkészítése a rendkívüli állapot idejére (fegyveres összeütközés, katasztrófa és más veszélyhelyzet), az élet és létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat veszélyeztető hatások elleni védelem, mentés, a károk megelőzése, felszámolása és csökkentése, az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás, emlékeztetett beszédében Tatár Pál nyá. pv. alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke, aki azt is elmondta, hogy a Szövetség alapjait 2001. 10. 10-én rakták le. Az Elnök Úr előadásából kiderült, hogy a háború a védekezés területén aktivitásra késztette a civileket, s ehhez nem minden estben volt meg a felkészültségük, tudásuk. Éppen ezért azok, akik úgy érezték felelősen és hatékonyan fel tudják vállalni a lakosság képzését, oktatását, felkészítését, önvédelmi technikáinak fejlesztését, azok belevágtak a hatalmas munkába, azaz az ártatlanul szenvedők felkészítésébe.

Az ünnepség keretében elismerések átadása is történt, hiszen az önkéntesek elhivatottsága nélkül nem létezhetne a Polgári Védelem sem. A Szövetség elismerésben részesítette Bartha Sándor Urat, valamint Szabó Tamás Urat, akik időt nem sajnálva, szívügyükként dolgoznak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Szövetség céljaiért, fejlődéséért.

Megyénkből további 3 személy, Törökné Papp Edina, Bajnok Matild, valamint Fekécs Gábor részesült elismerésben kiemelkedő munkásságuk érdeméül, akik a rendezvényt követően a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ünnepségén is kitüntetést vehettek át.

A rendezvény keretében Nagy Róbert tű. alezredes, a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetője egy áttekintő történelmi előadás keretében emlékezett meg Szolnok 1944-ben történt bombatámadására. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség a bombatámadás során életüket vesztett polgári lakosok, vasutasok, magyar és né,et katonák, valamint a mentést és kárelhárítást hősies bátorsággal végző hatósági légoltalmi szolgálat emlékére emléktábla állítását kezdeményezte. A készülő emléktábla terveit Pogány Gábor Benő szobrászművész, a Szolnoki Művészeti Egyesület elnöke mutatta be.    

A rendezvény színvonalát a Kőrösi Csoma Általános Iskola tanulói által tartott előadás emelte. A tanulók egy Radnóti verssel, valamint néptánc előadással készültek az ünnepségre.

Az ünnepség zárásaként lehetőség nyílt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség egyedülálló gyűjteményének megtekintésére. A Szövetség egy valódi légoltalmi helyen, egykor tényleg működő, ma is használható berendezések adta díszletek között rendezhette be "Légoltalomtól a katasztrófavédelemig" elnevezésű gyűjteményét. A két és fél méter vastag beton falak kétszáz ember elhelyezésére voltak alkalmasak egykor.

Forrás és képek: jasz.katved.hu